Йерархията на ангелите

Исая 6:2Над Него стояха серафимите, всеки от които имаше по шест крила; с две покриваше лицето си, с две покриваше краката си и с две летеше.

1 Солунци 4:16Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред;

1 Петрово 3:22Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и на Когото се покориха ангели, власти и сили.

Юда 1:9Но архангел Михаил, когато в борба с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе против него хулителна присъда, а каза: Господ да те смъмри!

Откровение 12:7 –  И стана война на небесата: излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;