Отношението на ангелите към благовестието

Ефесяни 3:9и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко;

Ефесяни 3:10 – така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога;

1 Тимотей 3:16 И без противоречие – велика е тайната на благочестието: Този, Който бе явен в плът, потвърден чрез Духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава“.

1 Петрово 1:12 – И им се откри, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви бе известено чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата; в което и самите ангели желаят да надникнат.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.