Отношението на ангелите към закона

Псалми 68:17Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е сред тях в светилището, както беше в Синай.

Деяния 7:53вие, които приехте закона чрез ангелско служение и не го опазихте.

Евреи 2:2Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата,