Отношението на ангелите към закона

Псалми 68:17Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е сред тях в светилището, както беше в Синай.

Деяния 7:53вие, които приехте закона чрез ангелско служение и не го опазихте.

Евреи 2:2Защото ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата,

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.