Отношението на ангелите към поклонението

Се покланят на Бога и на Христос

Неемия 9:6Ти си Господ, само Ти; Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, земята и всичко, което е на нея, моретата и всичко, което е в тях, и Ти оживотворяваш всичко това; и на Тебе се кланят небесните войнства.

Филипяни 2:9-11Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Евреи 1:6А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: „И поклонете се на Него всички Божии ангели.“

Хвалят Бога

Йов 38:7когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост?

Псалми 148:2Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всички Негови войнства.

Исая 6:3Те викаха един през друг: Свят, свят, свят Господ на Силите! Славата Му изпълва цялата земя.

Лука 2:13-14И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно войнство, което хвалеше Бога с думите: Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

Откровение 5:11-12Тогава видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества, и старейшините (и броят им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди); и казваха с висок глас: Достоен е Агнецът, Който е бил заклан, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение.

Откровение 7:11-12И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, като казваха: Амин! Благословение, слава и премъдрост, благодарност и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.