Аудио Библия Синодално Издание (ББЦ 1982) Книга 1 Паралипоменон


Аудио запис на Библия, синодално издание (1982 г.)

Аудио запис © Петър Евангелатов 2011