Аудио Библия Синодално Издание (ББЦ 1982) Стар Завет

по глави


Съдии

по глави


Рут

по глави


1 Царства

по глави


2 Царства

по глави


3 Царства

по глави


4 Царства

по глави


1 Паралипоменон

по глави


2 Паралипоменон

по глави


Ездра

по глави


Неемия

по глави


2 Ездра

по глави


Товит

по глави


Юдит

по глави


Естир

по глави


Йов

по глави


Псалми

по глави


Притчи

по глави


Еклисиаст

по глави


Песен на песните

по глави


Премъдрост на Соломон

по глави


Премъдрост на Иисус син Сирахов

по глави


Исая

по глави


Йеремия

по глави


Плачът на Йеремия

по глави


Послание на Йеремия

по глави


Варух

по глави


Йезекиил

по глави


Даниил

по глави


Осия

по глави


Йоил

по глави


Амос

по глави


Авдий


Йона

по глави


Михей

по глави


Наум

по глави


Авакуум

по глави


Софония

по глави


Агей

по глави


Захария

по глави


Малахия

по глави


1 Макавейска

по глави


2 Макавейска

по глави


3 Макавейска

по глави


3 Ездра

по глави

 


Аудио запис на Библия, синодално издание (1982 г.)

Аудио запис © Петър Евангелатов 2011