Аудио Библия Нов Превод (ББД 2013) Стар Завет

Битие

по глави


Изход

по глави


Левит

по глави


Числа

по глави


Второзаконие

по глави


Иисус Навин

по глави


Съдии

по глави


Рут

по глави


1 Царства

по глави


2 Царства

по глави


3 Царства

по глави


4 Царства

по глави


1 Летописи

по глави


2 Летописи

по глави


Ездра

по глави


Неемия

по глави


Естир

по глави


Йов

по глави


Псалми

по глави


Притчи

по глави


Еклисиаст

по глави


Песен на песните

по глави


Исая

по глави


Йеремия

по глави


Плачът на Йеремия

по глави


Йезекиил

по глави


Даниил

по глави


Осия

по глави


Йоил

по глави


Амос

по глави


Авдий


Йона

по глави


Михей

по глави


Наум

по глави


Авакум

по глави


Софония

по глави


Агей

по глави


Захария

по глави


Малахия

по глави


Аудио запис на Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)

© Българско библейско дружество 2013