Благодатта е източник на

Римляни 11:5Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат.

Галатяни 1:15А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат;

Римляни 3:24а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус.

Тит 3:7така, оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.

Деяния 18:27И когато той се канеше да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха до учениците да го приемат; и той, като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодатта;

Ефесяни 1:7в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат;

Деяния 15:11Но ние вярваме, че ще се спасим чрез благодатта на Господ Исус, също както и те.

Ефесяни 2:5даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени);

Ефесяни 2:8Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога;

2 Солунци 2:16А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда;