Благодатта към светиите

1 Петрово 3:7Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.

Римляни 6:14 Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

Йоан 1:16Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;

1 Коринтяни 15:10Но с Божията благодат съм, каквото съм; и дадената ми Негова благодат не беше напразна, но се трудих повече от всички тях – не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен.

2 Коринтяни 1:12 – Защото нашата похвала е тази, свидетелството на нашата съвест, че ние живяхме на света, а най-много между вас, със святост и искреност пред Бога, не с плътска мъдрост, а с Божия благодат.

Деяния 4:33И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господ Исус; и голяма благодат почиваше над всички тях.

2 Коринтяни 8:1 – При това, братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите в Македония;

2 Коринтяни 9:8А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

2 Коринтяни 9:14А и те, с молитви за вас, копнеят за вас поради дадената на вас изобилна Божия благодат.

Евреи 13:9Не се увличайте от разни и странни учения; защото е добре сърцето да се укрепва с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са имали полза онези, които са се водили по тях.

2 Тимотей 2:1 – И така, чедо мое, заяквай в благодатта, която е в Христос Исус.

2 Петрово 3:18Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и до вечния ден.

Ефесяни 4:29Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат;

Колосяни 4:6Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.