Благодатта при Второто Пришествие

1 Петрово 1:13 – Затова препашете се през кръста на вашите помисли. Бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.