Благоденствието на нечестивите не трябва да подбужда завист

Псалми 37:1 – Не се раздразвай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззаконие.

Псалми 37:35 – Виждал съм нечестивия страшен и разпрострян като зелено дърво на своята си почва.

Псалми 73:3Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите.

Псалми 73:17-20 – Докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху сетнината им. Ти наистина си ги сложил на хлъзгави места, тръшнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат до запустение! Съвършено биват довършвани от ужаси. Както сън изчезва след събуждане, така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.