Благовестието е Божията сила за спасение

Римляни 1:16Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва – първо на юдеина, а после и на езичника.

1 Коринтяни 1:18 – Защото словото за кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.