Благовестието е Божията сила за спасение

Римляни 1:16Защото не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва – първо на юдеина, а после и на езичника.

1 Коринтяни 1:18 – Защото словото за кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.