• Търсене

  • Избери Превод


Товит 1

 

1 Книга за разказите на Товита, сина Товиилов, Ананиилов, Адуилов, Гаваилов, от Асииловия род, Нефталимово коляно, 2 *който в дните на асирийския цар Енемесара бе взет в плен из Тисва, която се намира надясно от Кидий Нефталимов, в Галилея, над Асир. Аз, Товит, през всички дни на живота си ходих по пътя на истината и правдата 3 и правих много добрини на моите братя и на моя народ, който бе дошъл с мене в асирийската страна, в Ниневия. 4 Когато живеех в моята страна, в земята на Израиля, още като момък, цялото коляно на отца ми Нефталима бе се отцепило от иерусалимския дом, избран от всички Израилеви колена да принасят всички жертва там, дето е осветен храмът на жилището на Всевишния, и утвърден във всички родове навеки. 5 *Както всички отцепили се колена принасяха жертва на Ваала и на юницата, тъй и домът на отца ми Нефталима. 6 *Аз пък сам често ходех в Иерусалим на празниците, както с вечна наредба е заповядано на цял Израил с първоберки и с десятъци от земните произведения и с начатъци от овчата вълна, 7 и давах това на свещениците, синове Ааронови, за жертвеника: десятъка от всички произведения давах на Левиевите синове, които служеха в Иерусалим; другия десятък продавах, и всяка година ходех и го харчех в Иерусалим; 8 а третия давах, комуто трябваше, както ми заповяда Девора, бащина ми майка, когато след баща си останах сирак. 9 *Когато станах мъж, взех за жена Ана, от бащиния наш род, и родих от нея Товия. 10 Когато бях отведен пленник в Ниневия, всички мои братя и мои еднородци ядяха от езическите ястия, 11 *но аз пазех душата си и не ядях, 12 защото помнех Бога от все душа. 13 И подари ми Всевишният милост и благоволение пред Енемесара, и аз бях у него доставчик; 14 *и ходих в Мидия, в Рага Мидийска, и дадох на Гаваила, брат на Гаврия, десет таланта сребро, за да го пази. 15 А когато умря Енемесар, вместо него се възцари син му Сенахирим, чиито пътища не бяха постоянни, и аз вече не можех да ходя в Мидия. 16 В дните на Енемесара аз правих много добрини на моите братя: 17 *на гладни давах хляба си, на голи – дрехите си и. кога виждах някого от моя род умрял и хвърлен зад стената ниневийска, погребвах го. 18 *Тайно погребвах и ония, които цар Сенахирим убиваше, когато, подгонен, се върна из Иудея. А той умъртви мнозина в яростта си. И царят диреше труповете, ала ги не намираха. 19 Един ниневиец отиде и обади на царя, че аз ги погребвам; тогава се скрих. Като узнах пък, че ме дирят да ме убият, от страх побягнах от града. 20 И разграбиха всичкия ми имот, и ми не остана нищо друго, освен жена ми Ана и син ми Товия. 21 *Ала не се минаха петдесет дена, и двамата му сина го убиха и побягнаха в Араратските планини. И вместо него се възцари син му Сахердан, който постави братовия ми син Ахиахара-Анаила над цялото сметководство в царството си и над цялото домакинство. 22 Ахиахар ходатайствува за мене, и аз се върнах в Ниневия. Ахиахар пък беше и виночерпец, и пазител на пръстена, и домакин, и ковчежник; и Сахердан го постави втори след себе си; той беше братов ми син.

Бележки:

 *1:2 Гл 1. (2) 4 Царств. 17:3.

 *1:5 (5) 3 Царств. 12:30.

 *1:6 (6) Изх. 22:29.

 *1:9 (9) Числ. 36:6.

 *1:11 (11) Дан. 1:8.

 *1:14 (14) Тов. 4:20.

 *1:17 (17) Ис. 58:7.

 *1:18 (18) Ис. 37:37.

 *1:21 (21) 4 Царств. 19:37. 2 Парал. 32:31.


Библия, синодално издание (BOB)

Дигитална версия: Copyright by © Българско библейско дружество 2016. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Библия, синодално издание (1982 г.)

Аудио запис © Петър Евангелатов 2011.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.