Бог чува молитви

Псалми 10:17Господи, послушал си желанието на кротките; ще утвърдиш сърцето им; ще направиш внимателно ухото Си.

Псалми 65:2Ти, Който слушаш молитва, при Тебе ще идва всяка твар.