Бог е безкраен

3 Царе 8:27 – Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат, а колко по-малко този дом, който построих!

2 Летописи 2:6 Но кой може да Му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни да Го поберат? И така, кой съм аз, за да Му построя дом, освен само за да кадя пред Него?

2 Летописи 6:1 – Тогава Соломон говори: Господ е казал, че ще обитава в мрак;

2 Летописи 6:18 – Но Бог наистина ли ще обитава с човека на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; а колко по-малко този дом, който построих!

Псалми 147:5Велик е нашият Господ и голяма е силата Му; разумът Му е безпределен.

Еремия 23:24Може ли някой да се скрие в тайни места, че Аз да не го видя? – казва Господ. Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва Господ.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.