Бог е безпристрастен

Второзаконие 10:17Защото Господ, Бог ваш, е Бог на боговете и Господар на господарите, Бог велик, силен и страшен, Който не гледа на лице и не взема дарове;

Йов 36:5Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого – макар да е мощен в силата Си да разсъждава.

Йов 37:24Затова хората се боят от Него; Той не зачита никого от високоумните.

Деяния 10:34 – А Петър отвори уста и каза: Наистина, виждам, че Бог не гледа на лице;

Деяния 10:35 – Но във всеки народ онзи, който се бои от Него и върши правото, Му е угоден.

Римляни 2:6Който ще въздаде на всеки според делата му;

Римляни 2:11Понеже Бог не гледа на лице.

Галатяни 2:6 А тези, които се смятаха за нещо (каквито и да са били, за мен е все едно; Бог не гледа на лицето на човека), тези, по-видните, казвам, не прибавиха нищо повече към моето учение;

Ефесяни 6:8 – Понеже знаете, че всеки роб или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши.

Колосяни 3:25Защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие.

1 Петрово 1:17И ако призовавате като Отец Този, Който без лицеприятие съди според делото на всеки, то прекарайте със страх времето на вашето пребиваване на тази земя;

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.