Бог е единственият истинен Бог

Исая 43:11 – Аз, Аз съм Господ; и освен Мене няма спасител.

Исaя 44:6-8 – Така казва Господ, Царят на Израил, неговият изкупител, Господ на Силите: Аз съм първият, Аз – и последният, и освен Мене няма Бог. Откак съм настанил древните народи, кой може да прогласи, както Аз? Нека възвести това и Ми го изложи; нека им известят идващите и бъдещите неща. Не бойте се, нито се страхувайте;
не ти ли възвестих Аз от древността и не ти ли показах това?

Исая 45:21-22 – Изявете и ги приведете. Да! Нека се съветват заедно. Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от древните времена? Не Аз ли, Господ? И освен Мене няма друг бог, освен Мене няма бог праведен и спасител. Към Мене погледнете и спасени бъдете, всички земни краища; защото Аз съм Бог – и няма друг

Йоан 17:3 – А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.

 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.