Бог е верен на своите обещания

Тит 1:2 – в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже.

Евреи 10:23 – нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Онзи, Който е обещал това;

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.