Бог е всемогъщ

Битие 17:1 – Когато Аврам беше на деветдесет и девет години, Господ се яви и му каза: Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мен и бъди непорочен.

Битие 18:14Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време ще се върна при тебе, догодина по това време, и Сара ще има син.

Йов 42:2Зная, че всичко можеш и че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствано.

Исая 26:4Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Йехова е вечна канара;

Матей 19:26А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.

Лука 1:37Защото за Бога няма нищо невъзможно.

Деяния 26:8Защо се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкресява мъртвите?

Откровение 19:6И чух като глас от голямо множество и като глас от много води, и като глас от силни гръмотевици, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, се възцари.

Откровение 21:22А храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнецът.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.