Бог иска да даде спасение

1 Тимотей 2:4Който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината.