Бог отговаря на молитви

Псалми 99:6Моисей и Аарон бяха между свещениците Му и Самуил – между призоваващите името Му; те призоваваха Господа и Той ги слушаше.

Исая 58:9Тогава ще призоваваш и Господ ще отговаря! Ще извикаш и Той ще каже: Ето Ме! Ако махнеш отсред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи.