Бог помни своите обещания

Псалм 105:42 – Защото си припомни Своето свято обещание към слугата Си Авраам.

Лука 1:54-55 – Помогна на слугата Си Израил, за да напомни да покаже Своята милост (както беше говорил на бащите ни) към Авраам и към неговото потомство до века.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.