Божията мъдрост е проявена в

Неговите дела

Йов 37:16Разбираш ли как облаците увисват, чудесните дела на Съвършения в знание?

Псалми 104:24Колко са разнообразни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всички тях; земята е пълна с Твоите творения.

Псалми 136:5Който с мъдрост направи небесата, защото милостта Му трае довека;

Притчи 3:19С мъдрост Господ основа земята, с разум утвърди небето.

Еремия 10:12Той направи земята със силата Си, утвърди света с мъдростта Си и разпростря небето с разума Си.

Неговия съвет 

Исая 28:29Също и това произлиза от Господа на Силите, Който е чудесен в съвет, превъзходен в мъдрост.

Еремия 32:19 – Велик в намерения и силен в дела, Чиито очи са отворени над всички пътища на човешките деца, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му;

Неговото предсказване на събития

Исая 42:9Ето, нещата, предсказани от началото, се сбъднаха и Аз ви известявам нови, преди да се появят, ви ги казвам.

Исая 46:10Който от началото изявявам края и от древните времена – нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще се изпълни
и ще извърша всичко, което Ми е угодно;

изкуплението

1 Коринтяни 1:24 – Но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост.

Ефесяни 1:8 – Която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране.

Ефесяни 3:10 – Така че на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога.

Неговото изпитване на сърцата

1 Летописи 28:9Но от израилтяните Соломон не направи никого слуга за работата си; а те бяха военните мъже и главните му военачалници, и началниците на колесниците му и на конниците му.

Откровение 2:23И децата и ще погубя с мор. И всички църкви ще познаят, че Аз съм, Който изпитвам вътрешности и сърца, и ще въздам на всеки от вас според делата му.

Неговото разбиране на мислите

1 Летописи 28:9Но от израилтяните Соломон не направи никого слуга за работата си; а те бяха военните мъже и главните му военачалници, и началниците на колесниците му и на конниците му.

Псалми 139:2Ти познаваш сядането ми и ставането ми; разбираш помислите ми отдалеч.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.