Божието слово е инструментът на духовния живот

Исая 55:3 Приклонете ухото си и елате при Мене, послушайте – и душата ви ще живее; и Аз ще сключа с вас вечен завет според верните милости, обещани на Давид.

2 Коринтяни 3:6Който ни и направи способни като служители на един нов завет – не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.

1 Петрово 4:6понеже затова благовестието беше проповядвано и на мъртвите, така че като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.