Божиите обещания насърчават към молитва

Исая 65:24Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато говорят те, Аз ще слушам.

Амос 5:4Защото така казва Господ на Израилевия дом: Потърсете Ме и ще живеете;

Захария 13:9Тази трета част Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги, както се чисти среброто, и изпитвайки ги, както се изпитва златото. Те ще призоват Моето име и Аз ще ги послушам; ще кажа: Те са Мой народ; а те ще кажат, всичките: Господ е мой Бог.