Божиите обещания са дадени на

Христос

Галатяни 3:16 – А обещанията се дадоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: „и на потомците“, като на мнозина, но като за един: „и на твоя потомък“, Който е Христос.

Галатяни 3:19 – Тогава защо бе даден законът? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докато дойде Потомъкът, на Когото беше дадено обещанието; и беше прогласен от ангели чрез един ходатай.

Авраам

Битие 12:3 –  Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Битие 12:7 – Тогава Господ се яви на Аврам и каза: На твоето потомство ще дам тази земя. И там Аврам издигна жертвеник на Господа, Който му се яви.

Галатяни 3:16 – А обещанията се дадоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: „и на потомците“, като на мнозина, но като за един: „и на твоя потомък“, Който е Христос.

Исаак

Битие 26:3-4 – остани в тази земя и Аз ще бъда с теб и ще те благословя, защото на теб и на потомството ти ще дам всички тези земи, в утвърждение на клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам; и ще умножа потомството ти като небесните звезди и ще дам на потомството ти всички тези земи; и в твоето потомство ще се благославят всички народи на земята;

Яков

Битие 28:14 – Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг; и чрез теб и чрез твоето потомство ще се благословят всички племена на земята.

Давид

2 Царе 7:12 – Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти след тебе, който ще излезе от чреслата ти, и ще утвърдя царството му.

Псалми 89:3-4 – Ти каза: Сключил съм завет с избрания Си, заклел съм се на слугата Си Давид, като каза:  Ще утвърдя потомството ти завинаги и ще издигам престола ти от род в род. (Села.)

Псалми 89:35-36 – За едно нещо се заклех в светостта Си и няма да излъжа Давид, че потомството му ще трае довека и престолът му – като слънцето пред Мене.

Израилтяните

Римляни 9:4 – които са израилтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията.

Бащите

Деяния 13:32 – И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни.

Деяния 26:6-7 – И сега стоя пред съда, понеже имам надежда в обещанието, което Бог е дал на бащите ни до изпълнението на което нашите дванадесет племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощем и денем. За тази надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите!

Всички, призовани от Бога

Деяния 2:39 – Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.

Онези, които Го обичат

Яков 1:12  – Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.

Яков 2:5 – Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.