Божиите обещания са наследството на светиите

Римляни 4:13 – Понеже обещанието към Авраам или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, а чрез правдата от вяра.

Галатяни 3:18 – Защото, ако наследството е по закон, то вече не е по обещание; а на Авраам Бог го дарява по обещание.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.