Божиите обещания са потвърдени с клетва

Псалм 89:3-4 – Ти каза: Сключил съм завет с избрания Си, заклел съм се на слугата Си Давид, като каза: Ще утвърдя потомството ти завинаги и ще издигам престола ти от род в род. (Села.)

Евреи 8:6А сега Исус получи по-висше служение от тяхното, тъй като и заветът, на който е Посредник, е по-добър, защото е основан на по-добри обещания.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.