• Търсене

  • Избери Превод


1 Йоаново 3

Да живеем като Божии чеда

Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.

Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, Какъвто е.

Скъсване с греха

И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист.

Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие;

и вие знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.

Всеки, който пребъдва в Него, не съгрешава; всеки, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, е праведен, и Христос е праведен.

Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

10 По това се разпознават Божиите чеда и дяволските чеда; всеки, който не върши правда, не е от Бога, нито онзи, който не обича брат си.

Живот в любов

11 Защото поръчението, което чухте отначало, е това: Да се обичаме един друг;

12 и да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му – праведни.

13 Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази.

14 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича, остава в смърт.

15 Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец; и вие знаете, че у никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.

16 По това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята.

17 Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него, как ще пребъдва в него Божията любов?

18 Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност.

19 По това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него

20 относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.

21 Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога;

22 и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него.

23 И това е Неговата заповед – да вярваме в името на Неговия Син Исус Христос и да се обичаме един друг, както ни е заповядал.

24 И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог – в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас – по Духа, който ни е дал.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *