• Търсене

  • Избери Превод


1 Коринтяни 1

Разделение в църквата на Коринт

Павел, с Божията воля призован да бъде апостол на Исус Христос, и брат Состен,

до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, Който е и техен, и наш:

Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос.

Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христос Исус,

защото чрез Него се обогатихте във всичко – във всяко слово и във всяко познание,

след като свидетелството за Христос се утвърди у вас,

така че вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явяването на нашия Господ Исус Христос,

Който и докрай ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос.

Верен е Бог, чрез Когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия Господ.

10 Моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл.

11 Защото някои от Хлоините домашни ми известиха за вас, братя мои, че помежду ви имало разпри.

12 Имам предвид това, че всеки от вас казва: „Аз съм на Павел“; „Аз пък съм на Аполос“; „Аз съм на Кифа“; „Аз пък съм на Христос“.

13 Нима се е разделил Христос? Павел ли бе разпънат за вас? Или в Павловото име се кръстихте?

14 Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай,

15 да не би да каже някой, че сте били кръстени в мое име.

16 Кръстих още и дома на Стефаний; освентези, не помня да съм кръстил някой друг.

17 Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовият кръст от значението си.

Христос е Божията мъдрост и сила

18 Защото словото за кръста е безумие за тези, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

19 Понеже е писано:

„Ще унищожа мъдростта на мъдрите
и разума на разумните ще отхвърля.“

20 Къде е мъдрият? Къдее книжникът? Къде е участникът в разискванията на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост?

21 Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.

22 Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;

23 а ние проповядваме разпънатия Христос, за юдеите – съблазън, а за езичниците – глупост;

24 но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост.

25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците.

26 Понеже, братя, вижтекакви сте вие, призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.

27 Но Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да посрами силните;

28 Бог избра онова, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипе онова, което е нещо,

29 за да не се похвали никое създание пред Бога.

30 А от Него сте вие в Христос Исус, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление;

31 така че, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали“.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *