• Търсене

  • Избери Превод


1 Коринтяни 12

Даровете на Святия Дух

При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби.

Вие знаете, че когато бяхте езичници, се отвличахте към немите идоли, както и да ви водеха.

Затова ви известявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! И никой не може да нарече Исус Господ, освен със Святия Дух.

Дарбите са различни, но Духът е същият.

Службите са различни, но Господ е същият.

Различни са и действията, но Бог е същият, Който върши всичко във всички човеци.

А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.

Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг – да говори със знание чрез същия Дух,

на друг – вяра чрез същия Дух, а пък на друг – изцелителни дарби чрез единия Дух;

10 на друг – да върши велики дела, а на друг – да пророкува; на друг – да разпознава духовете; на друг – да говори разни езици; а пък на друг – да тълкува езици.

11 А всичко това се върши от един и същи Дух, Който разделя на всеки поотделно, както иска.

Едно тяло, съставено от много части

12 Защото както тялото е едно, а има много части, и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.

13 Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло и всички с един Дух се напоихме.

14 Защото тялото не се състои от една част, а от много.

15 Ако кажеше кракът: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото.

16 И ако каже ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото.

17 Ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, къде щеше да е обонянието?

18 Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както Му е било угодно.

19 И пак, ако те бяха всички една част, къде щеше да е тялото?

20 Но сега те са много части, а пък едно тяло.

21 И окото не може да каже на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на краката: Не ми трябвате.

22 Напротив, тези части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими;

23 и тези части на тялото, които ни се виждат по-малко достойни за почит, тях обличаме с повече почит; и неблагоприличните ни части получават по-голямо благоприличие.

24 А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на онази част, която не я притежава;

25 за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга.

26 И ако страда една част, всички части страдат с нея; или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.

27 А вие сте Христово тяло и поотделно – части от Него.

28 И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса[1], някои имат изцелителни дарби, други с дарби на подпомагане, на управляване, на говорене разни езици.

29 Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички вършат ли чудеса?

30 Всички имат ли изцелителни дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли?

31 Копнейте за по-големите дарби, а при все това аз ви показвам един по-превъзходен път.

Бележки:

  1. 12:28 От гр. мощни дела.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *