• Търсене

 • Избери Превод


1 Летописи 1

От Адам до Израил

1 Адам, Сит, Енос,

Каинан, Маалалеил, Яред,

Енох, Матусал, Ламех,

Ной, Сим, Хам и Яфет.

Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас;

а Гомерови синове: Асханаз, Дифат[1] и Тогарма;

а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим[2].

Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан;

а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан.

10 Хус роди Нимрод; той пръв стана силен на земята;

11 а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите,

12 патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците) и кафторимите;

13 а Ханаан роди първородния си син Сидон и Хет,

14 и йевусейците, аморейците, гергесейците,

15 евейците, арукейците, асенейците.

16 арвадците, цемарейците и аматейците.

17 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Мосох[3];

18 а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.

19 И на Евер се родиха двама синове: името на единия беше Фалек[4], защото в неговите дни земята беше разпределена; а името на брат му беше Йоктан.

20 А Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах,

21 Адорам, Узал, Дикла,

22 Гевал[5], Авимаил, Шева,

23 Офир, Евила и Йовав; всички те бяха Йоктанови синове.

24 Сим, Арфаксад, Сала,

25 Евер, Фалек, Рагав,

26 Серух, Нахор, Тара,

27 Аврам, който е и Авраам,

28 а Авраамови синове: Исаак и Исмаил.

29 Ето техните поколения: първородният на Исмаил – Навайот; после Кидар, Адвеил, Мавсам,

30 Масма, Дума, Маса, Адад, Тема,

31 Етур, Нафис и Кедма; тези бяха Исмаиловите синове.

32 А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земран, Йоксан, Мадан, Мадиам, Есвок и Шуах; а Йоксанови синове: Шева и Дедан;

33 а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тези бяха потомци на Хетура.

34 И Авраам роди Исаак; а Исааковите синове бяха Исав и Израил.

35 Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей;

36 а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи[6], Готом, Кенез, Тамна и Амалик;

37 Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза.

38 А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан;

39 а Лотанови синове: Хори и Омам[7]; а сестра на Лотан беше Тамна;

40 Совалови синове: Алиан[8], Манахат, Гевал, Сефи[9] и Онам; а Севегонови синове: Айа и Ана;

41 Анов син – Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан;

42 Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.

43 А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела, Веоровият син; и името на града му беше Денава.

44 А като умря Вела, вместо него се възцари Йовав, Заровият син, от Восора.

45 А като умря Йовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

46 А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад, Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му беше Авит.

47 А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека.

48 А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Ефрат[10].

49 А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син.

50 А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад[11]; и името на града му беше Пау, а името на жена му – Метавеил, дъщеря на Метред, Мезаавова внучка.

51 А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия[12], първенец Етет,

52 първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон,

53 първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар,

54 първенец Магедиил и първенец Ирам. Тези бяха едомските първенци.

Бележки:

 1. 1:6 В Бит. 10:3 – Рифат.
 2. 1:7 В Бит. 10:4 – Доданим.
 3. 1:17 В Бит. 10:23 – Маш.
 4. 1:19 Т.е. разделение.
 5. 1:22 В Бит. 10:28 – Овал.
 6. 1:36 В Бит. 36:11 – Сефо.
 7. 1:39 В Бит. 36:22 – Емам.
 8. 1:40 В Бит. 36:23 – Алван.
 9. 1:40 В Бит. 36:23 – Сефо.
 10. 1:48 Евр. реката.
 11. 1:50 В Бит. 36:39 – Адар.
 12. 1:51 В Бит. 36:40 – Алва.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *