• Търсене

  • Избери Превод


1 Летописи 23

Служението на левитите

1 Така Давид, като остаря и се насити с дни, направи сина си Соломон цар над Израил.

И събра всички Израилеви първенци и свещениците, и левитите.

А Левиевите синове бяха преброени от тридесетгодишна възраст и нагоре; и като бяха преброени мъжете един по един, броят им беше тридесет и осем хиляди души,

от които двадесет и четири хиляди да надзирават делото на Господния дом, а шест хиляди да бъдат управители и съдии,

четири хиляди вратари и четири хиляди да хвалят Господа с инструментите, които направих, каза Давид, за да хвалят с тях Господа.

Давид ги раздели на отряди според Левиевите синове Гирсон, Каат и Мерарий.

От Гирсоновите синове бяха Ладан и Семей.

Ладанови синове бяха: Ехиил – главният, Зетам и Йоил, трима.

Семееви синове: Селомит, Азиил и Аран, трима. Тези бяха началници на Ладановите бащини домове.

10 А Семееви синове: Яат, Зиза, Еус и Верия. Тези четирима бяха Семееви синове.

11 А Яат беше главният и Зиза вторият; а Еус и Верия нямаха много синове, затова бяха преброени заедно като един бащин дом.

12 Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил, четирима.

13 Амрамови синове: Аарон и Моисей. А Аарон беше отделѐн, той и синовете му, за да освещават пресветите неща завинаги, да кадят пред Господа, да Му служат и да благославят в Неговото име завинаги.

14 А синовете на Божия човек Моисей се числяха към Левиевото племе.

15 Синовете на Моисей бяха: Гирсам и Елиезер.

16 От Гирсамовите синове Суваил беше главният.

17 Елиезеровият син беше Равия – главният. Елиезер нямаше други синове; а Равиевите синове бяха много.

18 От Исааровите синове Селомит беше главният.

19 Хевроновите синове: Ерия, първият; Амария, вторият; Язиил, третият; и Екамеам, четвъртият.

20 Озииловите синове: Михей, първият; и Есия, вторият.

21 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. Маалиеви синове: Елеазар и Кис.

22 А Елеазар умря, без да има синове, а само дъщери; затова братовчедите им, Кисовите синове, ги взеха за жени.

23 Мусиеви синове бяха: Маалий, Едер и Еримот, трима.

24 Тези бяха Левиевите синове според бащините си домове, началници на бащините си домове според преброяването си, броени един по един по име, които извършваха работите по службата на Господния дом, от двадесетгодишна възраст и нагоре.

25 Защото Давид каза: Господ, Израилевият Бог, успокои народа Си, за да живее в Йерусалим завинаги.

26 При това няма да има нужда левитите да носят скинията и всичките нейни вещи за службата ѝ;

27 защото според последните думи на Давид Левиевите синове и те бяха преброени от двадесетгодишна възраст нагоре.

28 Понеже тяхната работа беше да помагат на Аароновите потомци в службата на Господния дом, в дворовете, в стаите, в очистването на всички святи неща – в цялата работа по службата на Господния дом,

29 също в грижата за присъствените хлябове, за чистото брашно на хлебните приноси, било за безквасните кори или за нещата, които се пекат в тава, или за препечените, и от всякаква мярка и големина,

30 и всяка сутрин да стоят, за да славят и хвалят Господа, също и вечер,

31 и да принасят на Господа всички всеизгаряния в съботите, на новолунията и на празниците, по число според определеното за тях винаги пред Господа,

32 и да пазят заръчаното за шатъра за срещане и заръчаното за светилището, и заръчаното от братята си, Аароновите потомци, по службата на Господния дом.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *