• Търсене

  • Избери Превод


1 Летописи 7

Исахаровото, Вениаминовото и Дановото племе

1 А Исахаровите синове бяха: Тола, Фуа, Ясув[1] и Симрон, четирима;

а Толови синове: Озий, Рафайя, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил, началници на бащиния им Толов дом, силни и храбри в поколенията им; в дните на Давид броят им беше двадесет и две хиляди и шестстотин;

а Озиев син: Езрайя; и Езрайеви синове: Михаил, Авдий, Йоил и Есия, петима, всички началници.

И с тях според поколенията им, според бащините им домове имаше полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души; защото имаха много жени и синове.

А братята им, между всичките Исахарови семейства, силни и храбри, всичките преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.

Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиил, трима;

а Велови синове: Есвон, Озий, Озиил, Еримот и Ирий, петима, началници на бащини домове, силни и храбри, които бяха преброени според родословията си; и бяха двадесет и две хиляди и тридесет и четири души;

а Вехерови синове: Земира, Йоас, Илиезер, Елиоинай, Амрий, Еримот, Авия, Анатот и Аламет; всички тези бяха Вехерови синове.

А броят на родословието им според поколенията им беше двадесет хиляди и двеста началници на бащините им домове, силни и храбри.

10 А Едиилов син беше Валаан; а Валаанови синове: Еус, Вениамин, Аод, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар;

11 всички тези Едиилови потомци, началници на бащини домове, силни и храбри, бяха седемнадесет хиляди и двеста души, които можеха да излизат на война.

12 А Суфим и Уфим[2] бяха Ирови[3] синове; а Ахиров[4] син беше Усим.

Поколение на Нефталим, Манасия, Ефрем и Асир

13 Нефталимови синове: Ясиил, Гуний, Есер и Селум[5], внуци на Вала.

14 Манасиеви синове: Асриил, когото му роди жена му (а наложницата му, сирийката, роди Махир, Галаадовия баща;

15 а Махир взе за жена сестрата на Уфам и Суфам и името на сестра им беше Мааха); а името на втория беше Салпаад; и Салпаад роди дъщери.

16 А Махировата жена Мааха роди син и го нарече Фарес; а името на брат му беше Сарес, а синовете му: Улам и Раким;

17 Уламов син беше Ведан. Тези бяха синовете на Галаад, син на Махир, Манасиевия син.

18 А сестра му Амолехет роди Исуд, Авиезер[6] и Маала.

19 А Семидови синове бяха Ахиан, Тихем, Ликхий и Аниам.

20 А Ефремови синове: Сутал; негов син – Веред; негов син – Тахат; негов син – Елеад; негов син – Тахат;

21 негов син – Завад; негов син – Сутал; и Езер и Елеад; а гетските мъже, които се родиха в това място, ги убиха, защото бяха слезли да вземат добитъка им.

22 А баща им Ефрем жалѝ много дни; и братята му дойдоха да го утешат.

23 После влезе при жена си, която зачена и роди син; и го нарече Верия, по причина на нещастието, което се беше случило в дома му

24 (а дъщеря му беше Сеера, която съгради долния и горния Веторон и Узен-сеера);

25 и негов син беше Рефа; негови синове – Ресеф и Тела; негов син – Тахан;

26 негов син – Ладан; негов син – Амиуд; негов син – Елисам;

27 негов син – Нави; и негов син – Исус.

28 А притежанията им и жилищата им бяха: Ветил със селата му и към изток Нааран[7], и към запад Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Газа със селата му;

29 а в пределите на Манасиевите потомци: Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му и Дор със селата му. В тях се заселиха потомците на Йосиф, Израилевия син.

30 Асирови синове: Емна, Есуа, Есуий и Верия, тяхна сестра Сера;

31 а Вериеви синове бяха: Хевер и Малхиил, който е баща на Вирзавит.

32 А Хевер роди Яфлет, Сомир[8] и Хотам, и тяхна сестра Суя;

33 а Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тези са Яфлетови синове;

34 Семирови[9] синове бяха: Ахий, Рога, Ехува и Арам;

35 а синовете на брата му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал;

36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Согал, Верий, Емра,

37 Восор, Од, Сама, Силса, Итран и Веера.

38 А Етерови синове бяха: Ефоний, Фасфа и Ара.

39 А Улови синове: Арах, Аниил и Рисия.

40 Всички тези бяха Асирови потомци, началници на бащини домове, отбрани, силни и храбри, главни първенци. И броят им според родословието им, за военна служба възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.

Бележки:

  1. 7:1 В Бит. 46:13 – Йов.
  2. 7:12 В Чис. 26:39 – Суфам и Уфам.
  3. 7:12 Според ст. 7 – Ириеви.
  4. 7:12 Според Чис. 26:38 – Ахирамов.
  5. 7:13 В Бит. 46:24 – Силим.
  6. 7:18 В Чис. 26:30 – Ахиезер.
  7. 7:28 В Ис. Нав. 16:7 – Наарат.
  8. 7:32 В ст. 34 – Семир.
  9. 7:34 Според ст. 32 – Сомирови.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *