• Търсене

  • Избери Превод


1 Петрово 3

Наставления към съпрузите

Също така и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да бъдат спечелени без словото чрез поведението на жените си,

като видят вашето поведение в страх и чистота.

Вашето украшение да не е външно, т. е. плетене на косата, кичене със злато или обличане със скъпи дрехи,

а скритият в сърцето живот[1], с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.

Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си,

както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, ако правите добро и не се боите от никакво заплашване.

Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.

Страданието заради правда

А най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри.

Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.

10 Защото:

„Който желае да обича живота
и да види добри дни,
нека пази езика си от зло
и устните си от лъжливо говорене;
11 нека се отклонява от зло и да върши добро;
нека търси мир и да се стреми към него.
12 Защото очите на Господа са върху праведните
и ушите Му – към тяхната молитва;
но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“

13 И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?

14 Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте“.

15 А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда.

16 Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос.

17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло.

18 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, но оживотворен по Дух;

19 чрез Когото отиде да проповядва на духовете в тъмницата,

20 които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в дните на Ной, докато се правеше ковчегът, в който малцина, т. е. осем души, се избавиха чрез вода.

21 Тя в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската нечистота, а настоятелната молба към Бога на една чиста съвест) чрез възкресението на Исус Христос,

22 Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и на Когото се покориха ангели, власти и сили.

Бележки:

  1. 3:4 От гр. човек.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *