• Търсене

  • Избери Превод


1 Солунци 4

Наставление за християнски живот

И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.

Защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господ Исус.

Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от блудство;

да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест,

не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога;

и никой да не престъпва и да подмамва брат си в това нещо; защото за всичко това Бог въздава заслуженото, както и отнапред ви предупредихме и уверихме.

Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост.

Който отхвърля това, отхвърля не човек, но Бога, Който ви дава Святия Си Дух.

А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се обичате един друг,

10 понеже и правите това към всички братя по цяла Македония. Но ви молим, братя, да преуспявате в това повече и повече

11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме,

12 за да живеете благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.

Възкресението на мъртвите

13 А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда.

14 Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него.

15 Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите.

16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред;

17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.

18 И така, насърчавайте се един друг с тези думи.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *