• Търсене

  • Избери Превод


1 Тимотей 1

Против лъжеучителите

Павел, апостол на Исус Христос, по заповед на Бога, нашия Спасител, и на Христос Исус, нашата надежда,

до Тимотей, истинското ми чедо във вярата: Благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христос Исус, нашия Господ.

Както на тръгване за Македония те молих да останеш в Ефес, така и сега те моля да заръчаш на някои да не предават друго учение,

нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат по-скоро за препирни, а не за Божие назидание във вярата.

А целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра,

от които неща някои, като не улучиха целта, отклониха се в празнословие

и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят.

А ние знаем, че законът е добър, ако го употребява някой законно,

като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неправедните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците,

10 за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с хора, лъжците, кълнящите се в лъжа и за всичко друго, което е противно на здравото учение

11 според славното благовестие на блажения Бог, което ми бе поверено.

Благодарността на апостола

12 Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме сметна за верен и ме постави на службата,

13 при все че бях преди това хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже като невеж вършех това в неверие;

14 и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христос Исус.

15 Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

16 Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на онези, които щяха да повярват в Него за вечен живот.

17 А на вечния Цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.

Отговорността на Тимотей

18 Това поръчение ти предавам, чедо мое Тимотее, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях доброто войнстване,

19 имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата;

20 от които са Именей и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *