• Търсене

  • Избери Превод


1 Тимотей 5

Отношение към старите хора и вдовиците

Стар човек не порицавай, а го увещавай като баща, по-младите – като братя,

старите жени – като майки, по-младите – като сестри, със съвършена чистота.

Почитай вдовиците, които наистина са вдовици.

Но ако някоя вдовица има деца или внуци, те нека се учат първо да показват благочестие към домашните си и да отдават дължимото на родителите си; защото това е угодно пред Бога.

А която е истинска вдовица и е останала сама, тя се надява на Бога и постоянства в молби и молитви нощем и денем;

но онази, която живее сладострастно, жива е умряла.

Заръчвай и това, за да бъдат непорочни.

Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош.

Да се записва само такава вдовица, която не е под шестдесет години, която е била жена на един мъж,

10 известна с добрите си дела: ако е отхранила деца, ако е приемала странници, ако е умивала краката на светии, ако е помагала на страдащи, ако се е предавала на всякакво добро дело.

11 А по-младите вдовици не приемай, защото когато страстите им ги отвърнат от Христос, искат да се омъжват.

12 Те попадат под осъждане, защото са отхвърлили предишното си обещание.

13 А при това те свикват да бъдат безделни, да ходят от къща на къща и не само да бъдат безделни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори.

14 По тази причина искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;

15 защото някои вече са се отклонили и са последвали Сатана.

16 Ако някой вярващ, мъж или жена, има сродници вдовици, нека се грижат за тях, за да не се обременява църквата и да може да се грижи за истинските вдовици.

Отношение към презвитерите

17 Презвитерите, които управляват добре, нека бъдат удостоявани с двойна почит, особено онези, които се трудят в словото и поучението,

18 защото Писанието казва: „Да не обвързваш устата на вола, когато вършее“, и: „Работникът заслужава заплатата си.“

19 Против презвитер не приемай обвинение, освен ако е отправено от двама или трима свидетели.

20 Онези, които съгрешават, изобличавай пред всички, така че и другите да имат страх.

21 Пред Бога, пред Христос Исус и пред избраните ангели ти заръчвам да пазиш тези заповеди без предразсъдък и нищо да не вършиш с пристрастие.

22 Не прибързвай да ръкополагаш никого, нито участвай в чужди грехове. Пази себе си чист.

23 Не пий вече само вода, а употребявай малко вино за стомаха си и за честите си боледувания.

24 Греховете на някои човеци са явни и ги изпреварват в съда, а на някои идват по-късно.

25 Така и добрите дела на някои са явни, а онези, които не са, не могат да бъдат укрити завинаги.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *