• Търсене

  • Избери Превод


2 Летописи 13

Царуване на Авия

1 В осемнадесетата година от царуването на Еровоам Авия се възцари над Юдея

и царува̀ три години в Йерусалим. Името на майка му беше Михайя, дъщеря на Уриил от Гавая. И имаше война между Авия и Еровоам.

Авия се опълчи за бой с войска от силни войници на брой четиристотин хиляди отбрани мъже; а Еровоам се опълчи за бой против него с осемстотин хиляди отбрани мъже, силни и храбри.

Тогава Авия застана на хълма Семараим, който е в Ефремовата хълмиста земя, и каза: Слушайте ме, Еровоаме и цели Израилю.

Не трябва ли да знаете, че Господ, Израилевият Бог, даде завинаги на Давид да царува над Израил, той и потомците му, чрез завет със сол?[1]

При все това Еровоам, Наватовият син, слуга на Давидовия син Соломон, стана и се повдигна против господаря си;

и при него се събраха нищожни и лоши хора и се засилиха против Ровоам, Соломоновия син, когато Ровоам беше млад и с крехко сърце и не можеше да им противостои.

И сега вие замисляте да се противите на Господнето царство, което е в ръцете на Давидовите потомци, защото сте голямо множество и между вас са златните телета, които Еровоам ви е направил за богове.

Не изгонихте ли Господните свещеници, Аароновите потомци и левитите, и не си ли направихте жреци, както постъпват народите на другите земи, така че всеки, който идва да се освети с теле и седем овена, той може да стане жрец на онези, които не са богове?

10 А колкото до нас, Йехова е нашият Бог и ние не Го изоставяме; ние имаме за свещеници такива, които служат на Господа – Аароновите потомци и левитите на службата им,

11 които всяка сутрин и всяка вечер горят пред Господа всеизгаряния и благоуханен тамян и нареждат присъствените хлябове върху чисто – златната трапеза, и златния светилник и светилата му, за да гори всяка вечер; защото ние пазим заръчаното от Господа, нашия Бог; вие обаче Го изоставихте.

12 И ето, с нас е Бог начело и свещениците Му с гръмливи тръби, за да свирят тревога против вас. Синове на Израил, не воювайте против Господа, Бога на бащите си, защото няма да успеете.

13 Обаче Еровоам накара една засада да обиколи и да иде зад тях, така че те бяха пред Юдейските мъже, а засадата зад тях.

14 И когато юдеите погледнаха назад, ето, боят беше и отпред, и зад тях; затова извикаха към Господа и свещениците засвириха с тръбите.

15 Тогава Юдейските мъже нададоха вик; и след като юдеите извикаха, Бог порази Еровоам и целия Израил пред Авия и Юдея.

16 Израилтяните бягаха пред юдеите; и Бог ги предаде в ръката им,

17 така че Авия и неговият народ им нанесоха голямо поражение и от Израил паднаха убити петстотин хиляди отбрани мъже.

18 Така в онова време израилтяните се смириха; а юдеите ги превъзмогнаха, понеже уповаха на Господа, Бога на бащите си.

19 Авия преследва̀ Еровоам и му отне градовете: Ветил и селата му, Есана и селата му, Ефрон и селата му.

20 И в дните на Авия Еровоам не си възвърна вече силата; и Господ го порази и той умря.

21 Но Авия се засили и взе четиридесет жени, и роди двадесет и двама сина и шестнадесет дъщери.

22 А останалите дела на Авия и постъпките му, и изреченията му са записани в повестите на пророк Идо.

Бележки:

  1. 13:5 Т.е. вечен завет.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *