• Търсене

  • Избери Превод


2 Летописи 15

Реформите на цар Аса

1 Тогава Божият Дух дойде на Азария, Одидовия син,

който излезе да посрещне Аса и му каза: Слушайте ме, Аса и цяла Юда и Вениамине: Господ е с вас, докато вие сте с Него; и ако Го търсите, ще бъде намерен от вас, но ако Го изоставите, и Той ще ви изостави.

Дълго време Израил остана без истинския Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон;

но когато в бедствието си се обърнаха към Господа, Израилевия Бог, и Го потърсиха, Той беше намерен от тях.

И в онези времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, а големи смутове върху всички жители на земите.

Народ беше сломяван от народ и град от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие.

А вие укрепвайте и да не отслабват ръцете ви; защото делото ви ще бъде възнаградено.

Когато Аса чу тези думи и предсказанието на пророк Одид, се ободри и премахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя и от градовете, които беше отнел от Ефремовата хълмиста земя; и поднови Господния жертвеник, който беше пред Господния притвор.

Той събра целия Юда и Вениамин и живеещите между тях пришълци от Ефрем, Манасия и Симеон; защото мнозина от Израил прибягваха при него, като виждаха, че Господ, неговият Бог, беше с него.

10 Те се събраха в Йерусалим в третия месец в петнадесетата година от царуването на Аса.

11 В това време принесоха жертви на Господа от донесената плячка – седемстотин говеда и седем хиляди овце.

12 И встъпиха в завет да търсят Господа, Бога на бащите си, от цялото си сърце и от цялата си душа

13 и да бъде умъртвяван всеки, малък или голям, мъж или жена, който не би потърсил Господа, Израилевия Бог.

14 И се заклеха на Господа със силен глас, с възклицание, с тръби и с рогове.

15 Тогава цяла Юдея се развесели поради клетвата; защото се заклеха от цялото си сърце и потърсиха Бога с цялата си воля; и Той беше намерен от тях и Господ им даде покой отвсякъде.

16 А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя беше направила отвратителен идол на Ашера; Аса съсече нейния идол, стри го и го изгори при потока Кедрон.

17 Но високите места не бяха премахнати от Израил; сърцето обаче на Аса беше съвършено през всичките му дни.

18 Той донесе в Божия дом посветените от баща му вещи и посветените от самия него сребро, злато и съдове.

19 И нямаше вече война до тридесет и петата година от царуването на Аса.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.