• Търсене

  • Избери Превод


2 Летописи 33

Царуване на Манасия

1 Манасия беше на възраст дванадесет години, когато се възцари, и царува̀ петдесет и пет години в Йерусалим.

Той вършѝ зло пред Господа според мерзостите на народите, които Господ изгони пред израилтяните.

Издигна отново високите места, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвениците на ваалимите и направи ашери, и се кланяше на цялото небесно множество и им служеше.

Също издигна жертвеници в Господния дом, за който Господ беше казал: В Йерусалим ще бъде името Ми до века.

Издигна жертвеници и на цялото небесно множество вътре в двата двора на Господния дом.

И преведе синовете си през огъня в долината на Еномовия син, още врачуваше и гадаеше, правеше магии и си служеше със запитвачи на зли духове и с врачове; той извърши много зло пред Господа и Го разгневи.

А ваяния идол, образа, който направи, постави в Божия дом, за който Бог каза на Давид и на сина му Соломон: В този дом и в Йерусалим, който избрах от всички Израилеви племена, ще настаня името Си до века;

нито ще местя вече крака на Израил от земята, която определих за бащите ви само ако внимават да вършат всичко, което им заповядах, целия закон и наредбите, и постановленията, дадени чрез Моисей.

Но Манасия подмами Юдея и йерусалимските жители да вършат по-лошо от народите, които Господ изтреби пред израилтяните.

10 Тогава Господ говорѝ на Манасия и народа му; но те не послушаха.

11 Затова Господ доведе против тях военачалниците на асирийския цар и хванаха Манасия, и като го сложиха в окови и го вързаха с вериги, го заведоха във Вавилон.

12 А когато царят беше в бедствие, той се помоли на Господа, своя Бог, и се смири много пред Бога на бащите си.

13 И когато му се помоли, Бог му обърна внимание и послуша молбата му, и го доведе пак в Йерусалим, в царството му. Тогава Манасия позна, че Господ – Той е Бог.

14 А след това той съгради една външна стена на Давидовия град, на запад от Гион, в долината, чак до входа на рибната порта, и я прекара около Офил, и я издигна много високо; и постави военачалници във всички укрепени Юдейски градове.

15 Също така премахна чуждите богове и идола от Господния дом, и всички жертвеници, които беше издигнал върху хълма на Господния дом и в Йерусалим, и ги хвърли вън от града.

16 И поправи Господния жертвеник и пожертва на него мирни и благодарствени жертви, и заповяда на юдеите да служат на Господа, Израилевия Бог.

17 Но народът още жертваше по високите места, обаче само на Господа, своя Бог.

18 А останалите дела на Манасия и молитвата му към неговия Бог, и думите на ясновидците, които му говориха в името на Господа, Израилевия Бог, са записани между делата на Израилевите царе.

19 А молитвите му и как Бог го послуша, и всичките му грехове, и престъплението му, местностите, където издигна високи места и постави ашерите и летите идоли, преди да се смири, са записани в историята на ясновидците.

20 И Манасия заспа с бащите си; и го погребаха в собствената му къща; а вместо него се възцари синът му Амон.

Царуване на Амон

21 Амон беше на възраст двадесет и две години, когато се възцари, и царува̀ две години в Йерусалим.

22 Той вършѝ зло пред Господа, както направи баща му Манасия; и Амон жертваше на всички лети идоли, които баща му Манасия беше направил, и им служеше.

23 А не се смири пред Господа, както се смири баща му Манасия; напротив, този Амон вършеше все повече и повече престъпления.

24 А слугите му направиха заговор против него и го убиха в собствената му къща.

25 Обаче народът от страната изби всички, които бяха направили заговора против цар Амон; и народът от страната издигна сина му Йосия за цар вместо него.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *