• Търсене

  • Избери Превод


2 Летописи 36

Падане под вавилонско владичество и освобождаване

1 Тогава народът от Юдейската земя взе Йоахаз, Йосиевия син, и го направиха цар в Йерусалим вместо баща му.

Йоахаз беше на възраст двадесет и три години, когато се възцари, и царува̀ три месеца в Йерусалим.

Защото египетският цар го свали от престола в Йерусалим и наложи на земята данък от сто таланта сребро и един талант злато.

Египетският цар постави брата му Елиаким за цар над Юдея и Йерусалим, като промени името му на Йоаким. А брат му Йоахаз Нехао взе и го заведе в Египет.

Йоаким беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ единадесет години в Йерусалим; и вършѝ зло пред Господа, своя Бог.

Вавилонският цар Навуходоносор излезе против него и го окова в окови, за да го заведе във Вавилон.

Навуходоносор занесе във Вавилон и от вещите на Господния дом и ги сложи в храма си във Вавилон.

А останалите дела на Йоаким и мерзостите, които извърши, и това, което се намери в него, са записани в книгите на Израилевите и Юдейските царе. И вместо него се възцари синът му Йоахин.

Йоахин беше на възраст осемнадесет[1] години, когато се възцари, и царува̀ три месеца и десет дни в Йерусалим; и вършѝ зло пред Господа.

10 А в края на годината цар Навуходоносор прати да го доведат във Вавилон заедно с отбраните вещи на Господния дом; и направи Седекия, брата на баща му, цар над Юдея и Йерусалим.

11 Седекия беше на възраст двадесет и една година, когато се възцари, и царува̀ единадесет години в Йерусалим.

12 Той вършѝ зло пред Господа, своя Бог; не се смири пред пророк Йеремия, който му говореше от Господните уста.

13 А още се и надигна против цар Навуходоносор, който го беше заклел в Бога в подчиненост; и закорави врата си и упорства в сърцето си да не се обърне към Господа, Израилевия Бог.

14 При това всички по-главни свещеници и народът преумножиха престъпленията си според всички мерзости на народите и оскверниха дома на Господа, който Той беше осветил в Йерусалим.

15 А Господ, Бог на бащите им, ги предупреждаваше чрез Своите посланици, като ставаше рано и ги пращаше, защото жалеше народа Си и обиталището Си.

16 Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците Му, докато гневът Му се издигна против народа Му така, че нямаше изцеление.

17 Затова Той доведе против тях халдейския цар, който изби юношите им с меч, вътре в дома на светилището им, и не пожали нито юноша, нито девица, нито старец, нито белокос; всичките предаде в ръката му.

18 И всички вещи на Божия дом, големи и малки, и съкровищата на Господния дом, и съкровищата на царя и първенците му – всички тях занесе във Вавилон.

19 След това изгориха Божия дом и събориха стената на Йерусалим, и всичките му палати изгориха с огън, и всичките му скъпоценни вещи унищожиха.

20 А оцелелите от меч Навуходоносор отведе във Вавилон, където останаха слуги на него и на синовете му до времето на персийското царство;

21 за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Йеремия, докато земята се наслаждава със съботите си; защото през цялото време, когато лежеше пуста, тя пазеше събота, докато се изпълнят седемдесет години.

22 А в първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Йеремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир и той прогласи по цялото си царство, още и писмено обяви:

23 Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Йехова ми е дал всички царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Йерусалим, който е в Юдея. И така, който между вас, от целия Негов народ, е съгласен, Йехова, неговият Бог, да бъде с него, нека тръгне за родната земя.

Бележки:

  1. 36:9 В евр. текст – осем; но вж. 4 Цар. 24:8.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *