• Търсене

  • Избери Превод


2 Летописи 4

Принадлежности на храма

1 При това направи меден жертвеник с дължина двадесет лакътя, а височина десет лакътя.

Направи още лятото море с устие, десет лакътя широко, кръгло наоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

Под устието му имаше образи на волове[1], които го обикаляха наоколо, по десет на един лакът; те обикаляха морето наоколо; воловете бяха на два реда, излети в едно цяло с него.

То стоеше на дванадесет вола; три гледаха към север, три – към запад, три – към юг, и три – към изток, а морето стоеше върху тях; и задните части на всички бяха навътре.

Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша във вид на кремов цвят; и побираше, когато беше пълно, три хиляди бати вода.

Направи още десет умивалници, от които сложи пет отдясно и пет отляво на дома, за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето обаче беше, за да се мият в него свещениците.

Направи и десетте златни светилника според наставлението за тях и ги сложи в храма – пет отдясно и пет отляво.

И направи десет трапези, които сложи в храма – пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена.

При това направи двора за свещениците и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с мед.

10 И постави морето от дясната страна на дома, към югоизток.

11 Хирам направи и котлите, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на работите, които направи на цар Соломон за Божия дом:

12 двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване на двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

13 четиристотин нарове за двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете.

14 Също направи подножията; направи и умивалниците върху подножията;

15 и едното море с дванадесетте вола под него.

16 Също и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майсторът Хирам направи на цар Соломон за Господния дом от лъскава мед.

17 На Йорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Середата.

18 Така Соломон направи всички тези вещи – толкова много, че теглото на медта не можеше да се пресметне.

19 Също Соломон направи всички вещи, които бяха за Божия дом: и златния олтар; и трапезите, на които се полагаха присъствените хлябове;

20 и светилниците със светилата им, от чисто злато, за да горят пред светилището според разпоредбите;

21 и цветята, светилата и клещите, от злато, и то чисто злато;

22 и щипците, легените, тамянниците и кадилниците от чисто злато. А колкото до входа на дома, вътрешните му врати за пресвятото място и вратите на дома, т. е. на храма, бяха от злато.

Бележки:

  1. 4:3 В 3 Цар. 7:24 – пъпки.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *