• Търсене

  • Избери Превод


2 Солунци 2

Антихристът и краят на света

А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя,

да не се разклаща лесно вашият здрав разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа.

Никой да не ви измами по никакъв начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,

който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, така че той седи както бог в Божия храм и представя себе си за Бог.

Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?

И сега знаете какво го възпира да не се открие в своето време.

Защото тайната на беззаконието вече действа, само че няма да стане явна, докато не бъде отстранен онзи, който сега я възпира;

и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си,

този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

10 и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.

11 И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа,

12 за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата.

Придържане към апостолските предания

13 А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение от Духа и вяра в истината,

14 за което спасение ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос.

15 И така, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили било чрез наше слово, или чрез наше послание.

16 А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда,

17 да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *