• Търсене

  • Избери Превод


2 Царе 7

Желанието на Давид да построи храм на Господа

1 И когато царят се установи в къщата си и Господ му беше дал спокойствие от всички неприятели около него,

царят каза на пророк Натан: Виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси.

А Натан отвърна на царя: Върви, направи всичко, което е в сърцето ти, защото Господ е с тебе.

Но през същата нощ Господнето слово дойде на Натан и каза:

Иди и кажи на слугата Ми Давид: Така говори Господ: Ти ли ще Ми построиш дом, в който да обитавам?

Защото от деня, когато изведох израилтяните от Египет, до днес не съм обитавал в дом, не съм ходил в шатър и в скиния.

Където и да съм ходил с всички израилтяни, говорих ли някога на някое от Израилевите племена, на което заповядах да пасе народа Ми, Израил, следното: Защо не Ми построихте кедров дом?

Сега така да кажеш на слугата Ми Давид: Така казва Господ на Силите: Аз те взех от кошарата, оттам, където пасеше стадото, за да бъдеш вожд на народа Ми, на Израил;

и съм бил с тебе навсякъде, където си ходил, и изтребих всичките ти неприятели пред теб, и направих името ти велико, както името на великите, които са на земята.

10 Ще определя място за народа Си Израил и ще ги насадя, и ще обитават на свое собствено място, и няма да се преместват вече; и тези, които вършат нечестие, няма вече да ги притесняват, както преди –

11 от деня, когато поставих съдии над народа Си Израил. И ще те успокоя от всичките ти неприятели. При това Господ ти известява, че Той ще ти съгради дом.

12 Когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти след тебе, който ще излезе от чреслата ти, и ще утвърдя царството му.

13 Той ще построи дом за името Ми; и Аз ще утвърдя престола на царството му до века.

14 Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син. Ако извърши беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже, и с удари, каквито са за човешкия род;

15 но Моята милост няма да го остави, както я отнех от Саул, когото премахнах пред теб.

16 И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе довека. Престолът ти ще бъде утвърден довека.

17 И Натан каза на Давид точно тези думи и напълно според това видение.

18 Тогава цар Давид влезе и седна пред Господа, и каза: Кой съм аз, Господи Йехова, и какъв е моят дом, че си ме довел до това положение?

19 Но даже и това беше малко пред очите Ти, Господи Йехова; и Ти си говорил още за едно дълго бъдеще за дома на слугата Си и даваш това като закон на хората, Господи Йехова!

20 И какво повече може да Ти каже Давид? Защото Ти, Господи Йехова, познаваш слугата Си.

21 Заради Своето слово и според Своето сърце Ти си извършил всички тези велики дела, за да ги изявиш на слугата Си.

22 Затова Ти си велик, Господи Боже, защото няма подобен на Тебе, нито има бог освен Тебе според всичко, което сме чули с ушите си.

23 И кой друг народ на света е както Твоят народ, както Израил, при когото Бог дойде да го откупи за Свой народ, да ги направи именити? И да извърши за тях велики и страшни дела за земята Ти пред Твоя народ, който Ти си откупил за Себе Си от Египет, като прогони народите и боговете им?

24 Защото Ти си утвърдил народа Си Израил за Себе Си, за да Ти бъде народ до века. И Ти, Господи, им стана Бог.

25 А сега, Господи Боже, утвърди до века думите, които си говорил за слугата Си и за дома му, и стори, както си говорил.

26 И нека възвеличат името Ти до века, като казват: Господ на Силите е Бог над Израил. Нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата Ти Давид.

27 Защото Ти, Господи на Силите, Боже Израилев, откри това на слугата Си: Ще ти съградя дом. Затова слугата Ти намери сърцето си разположено да Ти се помоли с тази молитва.

28 И сега, Господи Йехова, Ти си Бог и думите Ти са истинни. Ти си обещал тези блага на слугата Си.

29 Сега благоволи да благословиш дома на слугата Си, за да пребъдва пред Тебе до века. Защото Ти, Господи Йехова, Си говорил тези неща и под Твоето благословение нека бъде благословен до века домът на слугата Ти.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *