• Търсене

  • Избери Превод


3 Царе 14

1 В онова време се разболя Авия, Еровоамовият син.

И Еровоам каза на жена си: Стани, преоблечи се така, че да не познаят, че си Еровоамовата жена, и иди в Сило. Там е пророкът Ахия, който ми каза, че ще царувам над този народ.

Вземи със себе си десет хляба, сухари, едно гърне мед и иди при него. Той ще ти каже какво ще стане с детето.

И така, Еровоамовата жена направи така. Тя отиде в Сило и дойде в Ахиевата къща. А Ахия не можеше да вижда, защото очите му се бяха помрачили от старостта му.

А Господ беше казал на Ахия: Еровоамовата жена идва да се допита до тебе за сина си, защото е болен. Така и така да ѝ кажеш, защото, когато влезе, ще се престори на друга.

И така, когато Ахия чу стъпките на краката ѝ, като влизаше през вратата, каза: Влез, Еровоамова жено! Защо се преструваш на друга? Аз съм пратен при тебе с тежки известия.

Иди и кажи на Еровоам: Така казва Господ, Израилевият Бог: Понеже Аз те издигнах от народа и те поставих вожд на народа Си Израил,

и като откъснах царството от Давидовия дом, го дадох на тебе, но ти не беше, както слугата Ми Давид, който опази заповедите Ми и Ме следва̀ с цялото си сърце, за да върши само онова, което е право пред Мен.

А ти надмина в зло всички, които са били преди тебе, защото отиде и си направи други богове и лети идоли, и Ме разгневи и отхвърли зад гърба си.

10 Затова ще докарам зло на Еровоамовия дом и ще изтребя от Еровоамовия род всеки от мъжки пол – както малолетния, така и пълнолетния[1] в Израил, и ще измета Еровоамовия дом, както някой измита тор, докато не остане нищо.

11 Който от Еровоамовия род умре в града, него кучетата ще изядат; а който умре в полето, въздушните птици ще го изядат; защото Господ каза това.

12 Ти стани, иди у дома си; и като пристъпят краката ти в града, детето ще умре.

13 Целият Израил ще го оплаче и ще го погребат; защото само то от Еровоамовия род ще бъде положено в гроб, понеже в него от Еровоамовия дом се намери нещо добро пред Господа, Израилевия Бог.

14 А Господ ще си въздигне цар над Израил, който ще изтреби Еровоамовия дом в онзи ден. Но какво? Даже и сега!

15 Господ ще порази Израил като тръстика, която се клати във водата. Ще изкорени Израил от тази добра земя, която е дал на бащите им, и ще ги разпръсне оттатък реката Ефрат, понеже направиха ашерите си и разгневиха Господа.

16 И ще предадете Израил поради греховете, с които Еровоам съгреши и с които потикна Израил да съгреши.

17 Тогава Еровоамовата жена стана, отиде си и дойде в Терса. И като стъпи на прага на вратата на къщата, детето умря.

18 И целият Израил го оплака и го погребаха според словото, което Господ говорѝ чрез слугата Си, пророка Ахия.

19 А останалите дела на Еровоам, как воюва̀ и как царува̀, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

20 Времето, през което Еровоам царуваше, беше двадесет и две години. И той заспа с бащите си и вместо него се възцари синът му Надав.

ИСТОРИЯ НА РАЗДЕЛЕНОТО ЦАРСТВО

Юдейското царство при Ровоам

21 А Ровоам, Соломоновият син, царуваше над Юдея. Ровоам беше на четиридесет и една години, когато стана цар, и царува̀ седемнадесет години в Йерусалим – града, който Господ беше избрал измежду всички Израилеви племена, за да настани името Си там. Името на майка му, амонката, беше Наама.

22 А Юда вършѝ зло пред Господа. И Го раздразниха до ревност с извършените си грехове, които бяха повече от всичко, което бяха извършили бащите им.

23 Защото и те си издигнаха високи места и кумири, и ашери на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво.

24 Още в земята имаше мъжеложници, които постъпваха според всички мерзости на народите, които Господ беше изгонил пред израилтяните.

25 А в петата година от Ровоамовото царуване египетският цар Сисак се опълчи против Йерусалим

26 и отнесе съкровищата на Господния дом и на царската къща. Отнесе всичко, включително всички златни щитове, които Соломон беше направил.

27 Вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на телохранителите, които пазеха вратата и царската къща.

28 И когато царят влизаше в Господния дом, телохранителите ги държаха. После пак ги занасяха в залата на телохранителите.

29 А останалите дела на Ровоам и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

30 А между Ровоам и Еровоам имаше постоянна война.

31 И Ровоам заспа с бащите си и беше погребан с бащите си в Давидовия град. Името на майка му, амонката, беше Наама. Вместо него се възцари синът му Авия.

Бележки:

  1. 14:10 От евр. както затворения, така и свободния.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *