• Търсене

  • Избери Превод


3 Царе 7

1 А Соломон строеше своята къща тринадесет години, докато я завърши цялата.

Защото построи къщата от ливанско дърво, чиято дължина беше сто лакътя, широчината петдесет лакътя и височината тридесет лакътя, върху четири реда кедрови стълбове, с кедрови греди върху стълбовете.

Тя беше покрита с кедър отгоре на четиридесет и петте стаи, които се подпираха на стълбовете, по петнадесет в един етаж.

И на трите етажа имаше решетки, така че светлината проникваше и от двете страни в трите етажа.

Всички врати и стълбове на врати, и решетките бяха четириъгълни; и светлината проникваше и от двете страни в трите етажа.

Направи и притвор от стълбове, чиято дължина беше петнадесет лакътя, а широчината тридесет лакътя. Притворът беше пред стълбовете на къщата, така че стълбовете и стъпалата му бяха към лицето им.

Направи още престолния притвор, където щеше да съди, т. е. съдилищния притвор; и той беше облечен с кедър от пода до върха.

А къщата му, в която живееше, изградена в друг двор, по-навътре от притвора, имаше същата направа. Подобна на този притвор беше и къщата, която Соломон направи за фараоновата дъщеря, която беше взел за жена.

Всички тези постройки, от вътрешната и от външната им страна, от основата до върха им, а отвън чак до големия двор, бяха от скъпи камъни, от камъни, дялани по мярка, изрязани с трион.

10 Също и основата беше от скъпи и големи камъни, камъни от десет и от осем лакътя.

11 И отгоре имаше скъпи камъни, дялани по мярка, и кедрови греди.

12 Също и около големия двор имаше три реда дялани камъни и един ред кедрови греди подобно на вътрешния двор на Господния дом и на притвора на къщата.

Описание на храмовите принадлежности

13 А цар Соломон беше пратил да доведат Хирам от Тир.

14 Той беше син на една вдовица от Нефталимовото племе. Баща му беше тирянин, който работеше мед. Той беше много изкусен майстор, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така, той дойде при цар Соломон и му изработи всичко необходимо.

15 Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок. Окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя.

16 И направи от лята мед два капитела, за да ги сложи на върховете на стълбовете. Височината и на двата капитела беше пет лакътя.

17 Направи още мрежи от плетена изработка и венцеобразни верижки за капителите, които бяха на върховете на стълбовете, седем за единия и седем за другия капител.

18 Така направи стълбовете и два реда нарове наоколо върху всяка мрежа, за да покрие с нарове капителите, които бяха на върховете на стълбовете. Направи същото и на другия капител.

19 Капителите, които бяха на върховете на стълбовете в притвора, бяха по четири лакътя, изработени във вид на кремове.

20 Капителите, които бяха на двата стълба, имаха нарове и отгоре, близо до изпъкналата част, която беше при мрежата. Наровете бяха двеста, наредени около и върху всеки капител.

21 Соломон изправи стълбовете за притвора на храма. Като изправи десния стълб, го нарече Яхин[1]; а като изправи левия стълб, го нарече Воаз[2].

22 На върховете на стълбовете имаше изработени кремове. Така бе завършена направата на стълбовете.

23 Направи още и лятото море с устие, десет лакътя широко, кръгло наоколо, и с височина пет лакътя. Връв, дълга тридесет лакътя, го измерваше околовръст.

24 Наоколо под устието му имаше цветни пъпки, които го опасваха, по десет на един лакът. Те заобикаляха морето наоколо. Пъпките бяха на два реда, излети в едно цяло с него.

25 Морето стоеше на дванадесет вола – три, гледащи на север, три, гледащи на запад, три, гледащи на юг, и три, гледащи на изток. А морето стоеше върху тях. И задните части на всичките бяха навътре.

26 Дебелината му беше една длан. Устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят. То побираше две хиляди бати вода.

27 Направи още и десет медни подножия – всяко от тях дълго четири лакътя, четири лакътя широко и три лакътя високо.

28 Ето каква беше направата на подножията: имаха странични плочи и страничните плочи бяха между стълбчета.

29 А върху страничните плочи, които бяха между стълбчетата, имаше лъвове, волове и херувими. Над стълбчетата беше подпорката; а под лъвовете и воловете имаше висящи ресни.

30 Всяко подножие имаше четири медни колела и медни оси и четирите му крака имаха рамена. Рамената, които бяха лети, се намираха под умивалницата – всяко срещу ресните.

31 Отворът на подножието, отвътре на капитела и нагоре, беше един лакът, а отворът му беше кръгъл, закрепен върху подпорката, един лакът и половина. Също и по отвора му имаше изваяни части; а страничните плочи бяха квадратни, а не кръгли.

32 Под страничните плочи имаше четири колела. Осите на колелата се съединяваха с подножието. Височината на всяко колело беше лакът и половина.

33 Направата на колелата беше като тази на колеснично колело; осите им, венците им, спиците им и главините им – всички те бяха лети.

34 При четирите ъгъла на всяко подножие имаше четири рамена и рамената бяха част от самото подножие.

35 На върха на подножието имаше кръгла препаска, половин лакът висока; а отворът и страничните плочи на върха на подножието съставляваха едно цяло с него.

36 По плочите на отвора му и по страничните му плочи Хирам издълба херувими, лъвове и палми, съразмерно големината на всяко, с ресни наоколо.

37 Така направи десетте подножия, всички със същото леене, същата мярка и същия образ.

38 Направи още десет медни умивалници. Всеки умивалник побираше четиридесет бати вода; всеки умивалник беше четири лакътя широк; върху всяко от десетте подножия бе поставен по един умивалник.

39 И постави подножията – пет от дясната страна на дома и пет от лявата страна на дома; а морето постави от дясната страна на дома, на югоизток.

40 Хирам направи и умивалниците, лопатите и легените. Така Хирам завърши изработването на всички работи, които направи на цар Соломон за Господния дом.

41 Двата стълба, изпъкналата част на капителите, които бяха на върховете на двата стълба, двете мрежи, които да покриват двете изпъкналости на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

42 четиристотинте нарове за двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа, които да покриват двете изпъкналости на капителите;

43 десетте подножия и десетте умивалници върху подножията;

44 едното море и дванадесетте вола под морето;

45 котлите, лопатите и легените – всички тези вещи, които Хирам направи за цар Соломон за Господния дом, бяха от лъскава мед.

46 На Йорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Царетан.

47 Соломон остави всички тези вещи непретеглени, защото бяха твърде много. Теглото на медта не можеше да се пресметне.

48 И Соломон направи всички принадлежности, които бяха за Господния дом: златния олтар; златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове;

49 светилниците, пет отдясно и пет отляво пред светилището, от чисто злато; с цветята, светилата и клещите от злато;

50 чашите, щипците, легените, тамянниците и кадилниците – от чисто злато, и резетата от злато, за вратата на най-вътрешния дом, т. е. пресвятото място, и за вратата на дома, т. е. на храма.

51 Така бе завършена цялата работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид – среброто, златото и вещите, – и ги положи в съкровищниците на Господния дом.

Бележки:

  1. 7:21 Т.е. ще утвърди.
  2. 7:21 Т.е. в него сила.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *