• Търсене

  • Избери Превод


4 Царе 10

1 Ахаав имаше седемдесет сина в Самария. Ииуй написа писма и ги прати в Самария до езраелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахаавовите деца, в които каза:

Щом това писмо пристигне до вас, понеже синовете на господаря ви са пред вас и имате колесници и коне, укрепен град и оръжия,

вижте кой е най-добър и най-способен от синовете на господаря ви и го поставете на бащиния му престол, и се бийте за дома на господаря си.

Но те твърде много се уплашиха и си казаха: Ето, двамата царе не устояха пред него, а как ще успеем ние?

И така, домоуправителят, градоначалникът, старейшините и възпитателите на децата пратиха до Ииуй да кажат: Ние сме твои слуги и ще направим всичко, каквото ни кажеш; няма да направим никого цар; направи, каквото ти се вижда угодно.

Тогава Ииуй им писа второ писмо, в което каза: Ако сте на моя страна и ако послушате моя глас, отнемете главите на синовете на господаря ви и утре по това време елате при мене в Езраел. (А седемдесетте царски синове бяха при градските големци, които ги възпитаваха.)

След като писмото стигна до тях, те хванаха седемдесетте царски синове, изклаха ги, сложиха главите им в кошници и му ги пратиха в Езраел.

И един пратеник дойде и му извести: Донесоха главите на царските синове. А Ииуй нареди: Сложете ги на два купа във входа на портата да стоят до утре.

На сутринта той излезе, застана пред целия народ и каза: Вие сте праведни; ето, аз направих заговор против господаря си и го убих; но кой изби всички тях?

10 Знайте сега, че няма да падне на земята нищо от Господнето слово, което Господ говорѝ против Ахаавовия дом; защото Господ извърши онова, което говорѝ чрез слугата Си Илия.

11 И така, Ииуй порази всички останали от Ахаавовия дом в Езраел и всичките му големци, близките му приятели и свещениците му, докато не остана никой.

12 После стана, тръгна и дойде в Самария. А по пътя, като беше близо до овчарската стригачница,

13 Ииуй срещна братята на Юдейския цар Охозия и попита: Кои сте вие? А те отговориха: Ние сме братя на Охозия и идваме да поздравим синовете на царя и царицата.

14 Ииуй каза: Хванете ги живи. Хванаха ги живи и ги изклаха при рова на стригачницата, четиридесет и двама души; не остави нито един от тях.

15 А като тръгна оттам, се срещна с Йонадав, Рихавовия син, който идваше да ги посрещне. Ииуй го поздрави и му каза: Право ли е твоето сърце към мене, както е моето сърце към твоето? Йонадав отговори: Право е. Ако е така, каза Ииуй, дай си ръката. И той си подаде ръката. Ииуй го качи при себе си на колесницата и каза:

16 Ела с мен и виж ревността ми към Господа. Така го качиха в колесницата му.

17 И когато Ииуй стигна в Самария, поразяваше всички, останали от Аахав в Самария, докато ги изтреби, според словото, което Господ говорѝ на Илия.

Убийството на Вааловите пророци от Ииуй

18 Тогава Ииуй събра целия народ и му каза: Ахаав малко е служил на Ваал; Ииуй ще му служи повече.

19 Сега повикайте всички пророци на Ваал, всичките му служители и жреци; никой да не отсъства, защото имам да принеса голяма жертва на Ваал; никой, който отсъства, няма да остане жив. Но Ииуй направи това с хитрост, с намерение да изтреби Вааловите служители.

20 Ииуй каза: Прогласете тържествено събрание за Ваал. И те прогласиха.

21 Ииуй прати вест по целия Израил и дойдоха всички Ваалови служители, така че не остана никой, който да не дойде. Дойдоха в капището на Ваал; и то се напълни открай докрай.

22 Ииуй нареди на одеждопазителя: Извади одежди за всичките Ваалови служители. И той им извади одежди.

23 Тогава Ииуй и Йонадав, Рихавовият син, влязоха във Вааловото капище. Ииуй каза на Вааловите служители: Прегледайте се и внимавайте да няма между вас някой от слугите на Йехова, а да бъдат само служители на Ваал.

24 И когато те влязоха да принесат жертви и всеизгаряния, Ииуй нареди отвън осемдесет мъже, на които каза: Който остави да избяга някой от тези хора, които доведох в ръцете ви, животът му ще се вземе вместо неговия живот.

25 След като свърши принасянето на всеизгарянето, Ииуй каза на телохранителите и пълководците: Влезте, избийте ги; никой да не избяга. И телохранителите и пълководците ги избиха с острието на меча и ги изхвърлиха навън. После, като отидоха в града на Вааловото капище,

26 извадиха кумирите на Вааловото капище и ги изгориха,

27 строшиха идола на Ваал, разрушиха Вааловото капище и го направиха бунище, както е до днес.

28 Така Ииуй изтреби Ваал от Израил.

29 Но Ииуй не се отърси от греховете на Еровоам, Наватовия син, който подтикна Израил да греши, т. е. от златните телета, които бяха във Ветил и Дан.

30 Тогава Господ каза на Ииуй: Понеже ти стори добре, като извърши това, което е право пред очите Ми, и постъпи с Ахаавовия дом напълно според това, което беше в сърцето Ми, затова твоите синове до четвъртото поколение ще седят на Израилевия престол.

31 Обаче Ииуй не внимаваше да ходи с цялото си сърце в закона на Господа, Израилевия Бог; не се отърси от греховете на Еровоам, с които подтикна Израил да греши.

32 В това време Господ започна да къса части от Израил; защото Азаил ги порази във всички Израилеви предели –

33 от Йордан на изток цялата галаадска земя, синовете на Гад, синовете на Рувим и синовете на Манасия, от Ароир при потока Арнон и Галаад и Васан.

34 А останалите дела на Ииуй, всичко, което извърши, и всичките му подвизи са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

35 Ииуй заспа с бащите си и го погребаха в Самария. И вместо него се възцари синът му Йоахаз.

36 А времето, през което Ииуй царува̀ над Израил в Самария, беше двадесет и осем години.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *