• Търсене

  • Избери Превод


Авакум 3

Молитвата на Авакум

1 Молитва на пророк Авакум, поради оплакванията.

Господи, чух вестта за Теб и се уплаших.
Господи, оживявай делото Си сред годините,
сред годините го изявявай.
В гнева Си помни милостта.
Бог дойде от Теман
и Святият – от хълма Фаран. (Села.)
Славата Му покри небето
и земята беше пълна с хваление към Него.
Сиянието Му беше като светлината;
лъчи се пръскаха от страната Му;
и там беше скривалището на силата Му.
Пред Него вървеше морът
и мълнии излизаха под краката Му.
Той застана и разклати земята,
погледна и направи народите да треперят;
и вечните планини се разпаднаха,
безкрайните гори се наведоха;
постъпките Му бяха, както в древността.
Видях шатрите на Етиопия наскърбени;
поклатиха се завесите на Мадиамската земя.
Негодува̀ ли Господ против реките?
Беше ли гневът Ти против реките,
беше ли гневът Ти против морето,
че си възседнал на конете Си
и на колесниците Си, за да избавяш?
Лъкът Ти беше изваден от покривката си,
както Ти с клетва извести на племената. (Села.)
Ти проряза земята с реки.
10 Видяха Те планините и се уплашиха;
водният потоп нападна;
бездната издаде гласа си,
вдигна ръцете си нависоко.
11 Слънцето и луната застанаха в жилището си
при виделината на Твоите летящи стрели,
при сиянието на блестящото Ти копие.
12 С негодувание си преминал земята,
с гняв си вършеел народите;
13 излязъл си за избавление на народа Си,
за избавление чрез помазаника Си;
премахнал си началника от дома на нечестивите,
открил си основите дори до върха. (Села.)
14 Пронизал си със собствените му копия главите на воините му,
които като вихрушка се устремиха да ме разбият
и чиято радост беше, като че ли да ядат скришно сиромаха.
15 С конете Си си преминал морето,
натрупаните много води.
16 Чух – и вътрешностите ми се смутиха,
устните ми трепереха от гласа,
гнилост прониква в костите ми
и на мястото си се разтреперих;
защото трябва да чакам скръбния ден,
когато възлезе против народа
онзи, който ще се опълчи против тях.
17 Защото, ако и да не цъфти смокинята,
нито да има плод по лозите,
трудът на маслината да се осуети
и нивите да не дадат храна,
стадото да се премахне от оградата
и да няма говеда в оборите,
18 пак аз ще се веселя в Господа,
ще се радвам в Бога на спасението си.
19 Йехова Господ е силата ми;
Той прави краката ми като краката на елените
и ще ме направи да ходя по височините си.
___________________
За първия певец върху струнните ми инструменти.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *