• Търсене

  • Избери Превод


Авдий 1

Божият съд над Едом

1 Видението на Авдий:

Така казва Господ Йехова за Едом.
Чухме известие от Господа
и вестител бе изпратен при народите да каже:
Станете и да се вдигнем против него на бой.
Ето, направих те малък между народите
и ти си много презрян.
Измамила те е гордостта на твоето сърце,
теб, който живееш в цепнатините на канарите,
теб, чието жилище е нависоко,
който казваш в сърцето си:
Кой ще ме свали на земята?
Ако и да се издигнеш като орел
и поставиш гнездото си между звездите,
и оттам ще те сваля, казва Господ.
Ако дойдеха крадци при теб
или разбойници през нощта
(как беше изтребен ти!),
нямаше ли да заграбят само колкото им е необходимо?
Ако гроздоберци дойдеха при тебе,
нямаше ли да оставят баберки?
Но как е претърсен Исав!
Как се откриха скривалищата му!
Всичките твои съюзници
те изпратиха по пътя ти до границата;
хората, които бяха в мир с тебе, те измамиха
и надделяха над тебе;
хляба ти сложиха за примка под теб;
а няма разум, за да се схване това.
В онзи ден, казва Господ,
няма ли да погубя мъдрите от Едом
и благоразумието – от Исавовия хълм?
И твоите военни мъже, Темане, ще се уплашат,
за да бъде изтребен с клане всеки човек от Исавовите хълмове.
10 Поради насилието, което ти извърши спрямо брат си Яков,
срам ще те покрие
и ще бъдеш изтребен завинаги.
11 В деня, когато ти стоеше настрана,
в деня, когато чужденци заведоха в плен войската му
и чужденци, като влязоха в портите му,
хвърлиха жребий за Йерусалим,
тогава и ти беше като един от тях.
12 Обаче недей гледа злорадо
в деня на брат си,
в деня на бедствието му;
нито се радвай за юдеите
в деня на загиването им
и не говори надменно в деня на угнетението им.
13 Недей влиза в портата на народа Ми
в деня на бедствието им.
Да! Не гледай злорадо злощастието им
в деня на бедствието им.
Не посягай на имота им
в деня на бедствието им.
14 Недей застава на кръстопътя,
за да изтребваш бежанците му,
нито предавай останалите от него
в деня на угнетението им.

Победата на Израил

15 Защото денят Господен е близо против всичките народи;
както ти си направил, така ще бъде направено и на тебе;
постъпките ти ще се върнат на главата ти.
16 Защото както вие, намиращи се на святия Ми хълм,
пихте от гнева Ми,
така непрестанно ще пият всички народи.
Да! Ще пият и ще поглъщат,
и ще бъдат, като че ли не са били.
17 А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите.
И той ще бъде свят;
и Якововият дом ще владее отново своето наследство.
18 Якововият дом ще бъде огън,
Йосифовият дом – като пламък;
а Исавовият дом – като слама.
И те ще я запалят и ще изгорят,
така че никой няма да остане от Исавовия дом;
защото Господ изговори това.
19 Жителите на юг ще владеят Исавовия хълм
и онези на поляните – филистимците,
ще владеят и Ефремовите ниви, и самарийските ниви;
а Вениамин ще владее Галаад.
20 И тази пленена войска на израилтяните
ще владее земята на ханаанците до Сарепта;
а пленените йерусалимци, които са в Сефарад,
ще владеят южните градове.
21 Избавители ще се изкачат на хълма Сион,
за да съдят Исавовия хълм;
и царството ще бъде на Господа.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *